Všeobecné pravidlá moto slalomu - moto gymkhany

Motocykle :

Moto slalom nemá žiadne obmedzenia zdvihového objemu, výkonu alebo hmotnosti motocykla.  Motocykel musí byť schválený pre jazdu na pozemných komunikáciách, musí mať registráciu, platnú komtrolu STK a zákonné poistenie zodpovednosti za škodu. Medzi bežné úpravy patria padacie rámy, zmenené sekundárne prevody a širšie riadidlá. Povolené sú len homologované cestné pneumatiky. Špeciálne pretekové pneumatiky, ani predhrievanie pneumatík nie je povolené. Pred každým pretekom bude vykonaná technická prebierka. Neprípustný je únik prevádzkových kvapalín, nefunkčné brzdy, alebo iná nebezpečná technická závada.  V roku 2014 nebudú motocykle pre  nami organizovaný moto slalom delené do kategórií.

Trať:

V spôsobe vytýčenia trate je pomerne veľký rozdiel medzi japonským a americkým štýlom. Americký využíva spravidla veľmi úzke, jednofarebnými kuželmi presne vyznačené a komplikované koridory. V Európe sa organizátori jednoznačne prikláňajú k japonskému spôsobu. Trať je vyznačená farebnými kuželmi, je veľkorysejšia, umožňuje jazdcovi voliť si vlastnú stopu. Trať má byť vyvážená tak, aby mali ľahké ale slabšie stroje - napríklad skútre  - šancu proti silnejším ale ťažším. Ľahká a obratná motorka má logicky výhodu v technických pasážach, naproti tomu silnejší a ťažší stroj má výhodu na rovinkách, kde lepšie akceleruje. 

Meranie času :

Na trati je určené miesto štartu a cieľa. Meranie času začína signálom štartéra. Po absolvovaní trasy musí jazdec zastaviť v presne vymedzenom priestore. V prípade, ak motocykel po zastavení presahuje vymedzený priestor, bude jazdec penalizovaný trestnými sekundami. Okolo trate sú rozostavení traťoví komisári, ktorí zaznamenávajú porušenia pravidiel a prideľujú trestné sekundy. Ide o došliapnutie nohy na zem, prevrátenie alebo posunutie kužeľa, nedodržanie trate.

Kužely:

Trať je vybavená farebnými kužeľmi. Každá farba má svoj význam.

Žltý kužel .

Používa sa pre špeciálne figúry, /brána, zrkadlo/ alebo k ďalšiemu doplnkovému vytýčeniu trasy.

Modro žltý kužel

Jazdec vykonáva otočku, pričom má kužel po ľavej strane motocykla. Využíva sa pri otočkách nad 200 stupňov.


Modrý kužel

Jazdec ho obchádza tak, že kužel má po ľavej strane motocykla. Používa sa pri slalome, vytýčení zatáčiek a pri otočkách do 200 stupňov /napr. osmička/.


Červený kužel

Jazdec ho obchádza tak, že má kužel po pravej strane motocykla. Používa sa obdobne ako modrý kužel.


Červeno žltý kužel

Jazdec vykonáva otočku tak, že kužeľ má po pravej strane motocykla. Používa sa obdobne ako modro žltý kužel.


Figúry.

Jednoduchý slalom. Jedna zo základných figúr, zmenou vzdialenosti kuželov sa mení náročnosť prejazdu.


Osmička. Ďalšia základná figúra, jej zvládnutie by malo byť podmienkou pre získanie vodičského preukazu. Zmenou vzdialenosti kuželov sa mení technika a náročnosť prejazdu.


Slalom cikcak. Zmenou vzdialenosti kuželov sa mení dynamika prejazdu. Motocykel sa môže dostať až na hranicu adhézie, čo robí prejazd náročným a atraktívnym.


Otočka. Jeden z najťažších prvkov. Pre správne zvládnutie je vyžadovaná dokonalá koordinácia rovnováhy, citu pre náklon, brzdy a plynu.


Zrkadlo Dráha vyžaduje dokonalú voľbu stopy tak, aby predné koleso preťalo spojnicu medzi dvomi bránkami.


Brána. Prvok podobný otočke o 180 stupňov. Štandardná vzdialenosť medzi kuželmi je len o málo väčšia ako šírka motocykla.


Chyby a ich penalizácia.

Chyby sú trestané trestným časom, pripočítaným k dosiahnutému času jazdca. Zvláštne ustanovenia každého preteku určia, koľko sekúnd / zpravidla 1 sekunda/ sa za každú chybu pripočíta. Tak isto zvláštne ustanovenia stanovia dôvody pre vylúčenie zo súťaže. Trestný čas sa používa väčšinou pri použití  nohy ako opory , vynechaní, prevrhnutí či zreteľnom posunutí kužela. Trestný čas pri páde stroja sa nepripočítáva.

Penalizované chyby.

- došľapnutie a opora nohy. Neplatí pri došľapnutí pri zastavení na konci trate.

- zreteľný posun, pohyb alebo prevrátenie kužela

- zmena smeru jazdy, nedodržanie smeru podľa farby kužela

- skrátenie trasy, alebo vynechanie kužela

- predčasný štart

- nezastavenie vo vyhradenom priestore na konci trate

Jazdci.

Účastník musí byť  držiteľom príslušného vodičského preukazu a musí byť zdravotne spôsobilý k jazde. Každý jazdec musí podpísať  prehlásenie o svojom zdravotnom stave, jazde na vlastné riziko a zodpovednosť. Jazdec musí používať ochrannú prilbu, chrániče lakťov a kolien, motocyklové topánky, rukavice, bundu a nohavice. Pokiaľ majú bunda a nohavice vložené chrániče, nie je nutné použiť ďalšie chrániče a slidery.